Kada treba potražiti medicinski savet?


Preporučuje se odlazak kod porodičnog lekara ili kod dečjeg lekara ako je osip na koži praćen povišenom temperaturom.Odmah se obratite se svom porodičnom lekaru,


ako vaše dete dobije osip na koži I:

  • ako ima bolove u predelu vrata kada su glava ili gornji deo tela nagnuti napred.
  • ako deluje zbunjeno.
  • ako nekontrolisano drhti.
  • ako ima povišenu temperaturu koja ne može da se spusti.
  • ako su šake i stopala neobično hladni.
  • ako je osetljivo na svetlost.

Ovi simptomi mogu da budu simptomi meningitisa (zapaljenje moždanih opni).