Kako možete da prepoznate da li vaše dete ima bolove u ušima?


Vaše dete možda ima bolove u ušima:

 • ako se često hvata za uši ili ih trlja.
 • ako ne reaguje na neke zvuke.
 • ako često gubi ravnotežu.

Istovremeno, vaše dete može i:

 • da bude razdražljivo ili nemirno ili da plače.
 • da nema apetit.
 • da ima telesnu temperaturu višu od 38°C.

Šta možete vi sami da uradite ukoliko vaše malo dete ima bolove u ušima?

 • Nemojte dirati uši vašeg deteta. Nemojte uklanjati vosak iz ušiju, nemojte koristiti štapiće za uši i nemojte stavljati ništa u uho vašeg deteta.
 • Obratite pažnju da voda ili šampon ne ulaze u uho vašeg deteta.

Kada treba potražiti medicinski savet?


Obratite se porodičnom lekaru odn.ili dečjem lekaru odn. ako vaše malo dete:

 • duže od tri dana ima bolove u ušima.
 • ima učestale bolove u ušima.


Kada je neophodno odmah potražiti medicinski savet?


Odmah potražite medicinsku pomoć, ako primećujete da vaše malo dete:

 • ima veoma visoku telesnu temperaturu i drhtavicu.
 • ima otok u predelu oko uha.
 • gubi tečnost iz uha.
 • loše čuje ili mu se promenio sluh.
 • ima neko strano telo u uhu.
 • mlađe od 2 godine i ima bolove u oba uha.