چگونه می‌توانید تشخیص دهید که فرزند خردسال شما گوش درد دارد؟


در صورت بروز موارد زیر برای فرزندتان، ممکن است او به گوش درد مبتلا باشد:

• به طور مکرر گوش‌های خود را می‌گیرد یا آن‌ها را می‌مالد.

• به برخی صداها واکنش نشان نمی‌دهد.

• به صورت مداوم تعادل خود را از دست می‌دهد.


همزمان با این مشکلات ممکن است فرزند شما همچنین:

• تحریک پذیر یا بیقرار باشد یا گریه کند.

• بی اشتها باشد.

• تب بالای 38 درجه سانتیگراد داشته باشد.


در صورت ابتلای فرزند خردسال شما به گوش درد شما شخصا چه کار می‌توانید بکنید؟


• اجازه دهید گوش‌های فرزندتان در آرامش باشند. جرم گوش‌ها را پاک نکنید، از گوش پاک کن استفاده نکنید و به غیر از آن هیچ چیز دیگری را وارد گوش فرزندتان نکنید.

• توجه داشته باشید که آب یا شامپو داخل گوش فرزند خردسال شما نرود.



چه زمانی باید مشاوره پزشکی درخواست شود؟


در صورت بروز یکی از موارد زیر برای فرزند خردسالتان به پزشک خانواده یا پزشک کودکان مراجعه کنید:

• بیش از سه روز گوش درد داشته باشد.

• به گوش درد مکرر مبتلا باشد.



چه زمانی باید فورا مشاوره پزشکی درخواست شود؟


:اگر متوجه یکی از موارد زیر در فرزند خردسالتان شدید، فورا کمک پزشکی درخواست کنید


• تب بسیار بالا دارد و می‌لرزد.

• اطراف گوش او ورم کرده است.

• از گوش او مایعی خارج می‌شود.

• بد می‌شنود یا شنوایی او تغییر کرده است.

• چیزی در گوش خود فرو کرده است.

• کمتر از 2 سال دارد و در هر دو گوش به گوش درد مبتلا است.